Нерегистриран работник мигрант

Какво

А) Ако работите без законен договор, но с разрешително за пребиваване;

Б) Ако работите без законен договор и нямате разрешително за пребиваване;

Как

Работата без законен договор е нелегално в Германия. Ако бъдете хванати, че работите нелегално, може да се наложи да напуснете. Ако не желаете да напуснете доброволно, можете да бъдете върнати и да получите забрана за връщане в ЕС. Също така, може да Ви бъдат наложени и други наказания, в зависимост от обстоятелствата. Вашият работодател трябва да удостовери, преди да Ви наеме, че притежавате необходимите документи и трябва да съхранява копие или запис на тези разрешително, по време на Вашите трудово-правни отношения. Той/тя, също така, трябва да уведоми националните власти, че Ви е наел/а. Работодател, който спазва тези задължения няма да бъде наказан, освен ако той/тя знае, че сте представили фалшиви документи.

Къде

München, Deutschland

Gewerbebehörde (Business Licensing Office)

Ruppertstraße 11

80337 München