Правно представяне на непридружавани непълнолетни лица

Какво

Непридружавани малолетни лица, които се нуждаят от специално подпомагане и помощ. Ще получите настаняване, ще научите немски език, по-късно ще бъдете преместени и ще започнете участие в обучения и училища. На постоянното Ви местожителство, ще Ви бъде назначен, така наречения правен настойник, който ще бъде на Ваша страна по всички правни въпроси. До навършване на 18 години, това лице ще Ви помага при вземането на всички важни решения.

Кой

Деца и непълнолетни младежи.

Къде

Център за млади бежанци, Marsstraße 19, 80335 Мюнхен