Просрочване на престоя, осигурен чрез виза/разрешително

Какво

Визата позволява престой в рамките на определено време. Но Вие можете да кандидатствате за удължение. Ако стоите повече от разрешеното, трябва да се свържете незабавно със службата за чужденци. В противен случай, ще претърпите съдебни последици.

Къде

München, Deutschland

Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München (City of Munich, Department of Public Law and Order)

Hauptabteilung II Einwohnerwesen
Staatsangehörigkeit, Einbürgerung
Bavariastraße 7a, 80336 München

Öffnungszeiten:
Montag nur mit Termin
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch nur mit Termin
Donnerstag 8.30 bis 15.00 Uhr
Freitag 7.30 bis 12.00 Uhr

80336 München