Списък на подпомагащи услуги и проекти, свързани с местни езикови курсове

Общински колеж на Мюнхен (Münchner Volkshochschule)

Какво

Езикови курсове и курсове за интеграция.

Къде

Управление и администрация, Gasteig, Kellerstraße 6, достъп от Rosenheimer Straße 5, Телефон: +49 89 4 80 06-0, Информационен център: +49 89 4 80 06-6220, Имейл: info@mvhs.de

HIPPY (домашно обучение за родители на деца в предучилищна възраст)

Какво

Интеркултурна и интегрираща програма за възрастни и окуражаване на деца на ранна възраст.

Къде

град Мюнхен,
Beate Wiedmann, T +49 (089) 233-49791, beate.wiedmann@muenchen.de,
Daniela Kiehl, T +49 (089) 233-49792, daniela.kiehl@muenchen.de; https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Jugendamt/Familienangebote/HIPPY.html (на немски и английски език)

Езикови курсове за деца

Какво

Езикови курсове за деца.

Къде

Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit e.V., Bergmannstraße 46, 80339 Мюнхен, Тел. +49-(0)89-50 80 88-23, info@kikus.org; https://www.kikus.org/unsere-angebote/kikus-kinder-sprachkurse.html (на немски език)

Гьоте Институт

Какво

Изпити по немски език, от ниво A1 до C2. Изпитите могат да бъдат положени в Гьоте Институт или в сертифицирани институции.

Къде

Центрове и дати: origin- http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/ort/deindex.htm

telc GmbH

Какво

Изпити по немски език, от ниво A1 до C2. Изпитите могат да бъдат положени само в сертифицирани институции.

Къде

Центрове и дати: http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/pruefungszentrum-finden.html

Федерална агенция по заетостта – Мюнхен (Agentur für Arbeit München)

Какво

Агенцията предлага курсове за търсещите работа. Отговорният служител предоставя консултации. Задължително е наличието на разрешително за пребиваване и регистрация в агенцията.

Къде

Agentur für Arbeit München, Kapuzinerstraße 26, 80337 Мюнхен, Телефон: +49 (0)800 4 5555 00

Федерална служба за миграция и бежанци (BAMF)

Какво

Федерална служба за миграция и бежанци (BAMF) предлага курсове по „немски език за професионални цели“ на хора, които са с мигрантски произход.

Къде

Свържете се с консултантските отдели, те ще Ви свържат с регионалните офиси, чрез уеб страницата: http://www.bamf.de/EN/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Deutschberuf-esf/deutschberuf-esf-node.html;jsessionid=6259FF0D538265071597CDE356B9A77E.1_cid294

Гьоте Институт

Какво

Бежанци, които желаят да учат немски език и които желаят да практикуват безплатно немски ще открият множество възможности за учене на езика, предоставяни от Гьоте Институт: курсове за самообучение, упражнение по говорене, видео клипове и информация за взаимодействие с власти, в ежедневието или при намирането на работа. Всички предложения работят на смартфони и таблети. Интерактивно лексикално обучение на 16 езика, което може да се използва без предварителни познания; много от предложенията са полезни като допълнение на курсовете в класна стая.

Къде

https://www.goethe.de/en/spr/flu.html (на английски и немски език).

Консултантски център по интеграция – език и професия (IBZ Sprache und Beruf)

Какво:

За лица на възраст над 16 години, които са преживели бягство и миграция от първа ръка, IBZ предоставя консултации по отношение на техните възможности за учене на език, образование, квалификация, професионално обучение и работа.

Къде:

Landeshauptstadt München Sozialreferat Amt für Wohnen und Migration
IBZ – Sprache und Beruf Integrationsberatungszentrum
Franziskanerstraße 8, 81669 Мюнхен, Телефон: +49 (0)89 233 40622, Факс: +49 (0)89 233-40683, Имейл: ibz-sprache.soz@muenchen.de http://www.muenchen.de/ibz

Научете немски

Какво:

Безплатни онлайн курсове по немски за начинаещи и напреднали. Предложение на чуждестранната телевизионна компания Deutsche Welle в сътрудничество с Федералната агенция по заетостта.

Къде:

Deutsche Welle ( http://www.dw.com/bg/theme / и 9,077 код)
http://www.dw.com/bg/deutsch- Learn / s-2055 (Научете немски с видеоклипове и аудио файлове, текущи ежедневни новини и фонови отчети)
https://learngerman.dw.com/en/languages (Научете немски език) особено за бежанци, на немски, английски и арабски)

Работа за междукултурна работа

Какво:

Центърът за междукултурна работа насърчава интеграцията и участието на всички хора в Мюнхен. Тя активно формира разнообразието в градското общество, както и междукултурната ориентация и отварянето на администрацията. Офисът поддържа и мрежи администрации, асоциации и организации в техните междукултурни задачи.

където:

Град Мюнхен
Работа за междукултурна работа
Streitfeldstrasse 23, 81673 Мюнхен
Т +49 (0) 89 233 33442
E interculturellearbeit.soz@muenchen.de

Център за обучение на възрастни в Мюнхен: немски език, миграция и интеграция

Какво:

Програменната област „Германия, миграция и интеграция“ се занимава с мигранти и мигранти от различни възрастови групи и с различни образователни предпоставки със своите образователни и квалификационни програми. Тук ключова роля играе посредничеството на немския език.

където:

Център за обучение на възрастни в Мюнхен
Немски, миграция и интеграция
Landwehrstrasse 46, 80336 Мюнхен
T +49 (0) 89 54 4240-14, F +49 (0) 89 54 4240-60
E ingrid.veicht@mvhs.de
www.mvhs.com